Kysy-Vastaa

Kulutusseuranta
Portaalin kulutusseuranta 6.7.2004/jorma.pietilainen@vtt.fi
Re: Portaalin kulutusseuranta 6.7.2004/jorma.pietilainen@vtt.fi


...

Jorma Pietiläinen <jorma.pietilainen@vtt.fi>
6.7.2004 10:17:53 
Portaalin kulutusseuranta

Onko portaali tarkoitettu kunnan kulutusseuranta-työkaluksi?