Palvelut

Build up
Build up on eurooppalainen energiatehokkuusportaali rakennusalan ammattilaisille, viranomaisille ja asukkaille.
http://www.buildup.eu/

Energiatehokas koti
Oma talo on iso investointi, joka vaikuttaa pitkään perheen talouteen, terveyteen ja viihtymiseen. Siksi se kannattaa rakentaa kunnolla, energiaa säästäväksi ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntäväksi. Me opastamme sinua suunnittelemaan ja rakentamaan energiatehokkaan kodin.
http://www.energiatehokaskoti.fi/

BRITA in PuBs
Suomi on mukana EU:n ns. integroidussa projektissa: "BRITA in PuBs" (Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings), jossa kehitetään korjausrakentamisen energiatehokkaita ratkaisuja. Hanke on osa EU:n Ecobuilding-ohjelmaa ja Suomea siinä edustaa VTT.
http://www.brita-in-pubs.eu/

Energy Saving Networks
Vantaan Energian aloitteesta syntynyt portaali, joka esittelee energiansäästöön ja energiatehokkuuteen liittyviä hankkeita.
http://www.esprojects.net/fi/

Ilmastolaskuri
Ilmastolaskuri on TKK Dipolin, WWF Suomen ja Motiva Oy:n yhteistyössä kehittämä hiilidioksidipäästöjen laskentatyökalu ensisijaisesti suomalaisten toimistojen ja tapahtumajärjestäjien käyttöön.
http://www.ilmastolaskuri.fi

Helsingin ympäristötilasto
Helsingin ympäristötilasto on verkkotilastopalvelu, johon on koottu keskeiset Helsingin ympäristön tilaa ja kuormitusta kuvaavat muuttujat. Tietokantaa ylläpitää Helsingin kaupungin ympäristökeskus.
http://www.helsinginymparistotilasto.fi/

WebDia
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan palvelu lämmitysjärjestelmien käyttöön, huoltoon ja vianetsintään.
http://webdia.vtt.fi

VTT Uutta
Uutta tutkimustietoa VTT:ltä
http://www.vtt.fi/uutta/news_head_page.jsp


Yhteistyökumppanit

HKR-Rakennuttaja
Helsingin kaupungin rakennusvirasto tarjoaa hankkeen käyttöön asiantuntemuksensa, testi- ym. aineistoja ja muita resursseja.
http://www.hkr.hel.fi/

InnoELLI-ohjelma
e3Portaali on toteutettu osana Etelä-Suomen maakuntien liittouman InnoELLI-ohjelmaa.
http://www.etela-suomi.fi/innoelli.htm

Interreg-ohjelma
Myös Interreg ohjelma rahoittaa e3Portaalia
http://www.interreg-finest.net/

Motiva Oy
Motiva Oy vastaa yhdessä V-S:n energiatoimiston kanssa e3Portaalin käyttöönotosta kunnissa tiedottaminen, koulutus yms. mukaan lukien.
http://www.motiva.fi/

Tallinna Tehnikaülikool
Tallinnan teknillinen korkeakoulu vastaa Viron osuuden toteutuksesta.
http://www.ttu.ee/

Varsinais-Suomen Energiatoimisto
Varsinais-Suomen Energiatoimisto vastaa yhdessä Motiva Oy:n kanssa e3Portaalin käyttöönotosta kunnissa tiedottaminen, koulutus yms. mukaan lukien.
http://www.vsenergiatoimisto.fi/

Varsinais-Suomen Liitto
Varsinais-Suomen Liitto vastaa Interreg-ohjelman taloushallinnosta ja valvonnasta.
http://www.varsinais-suomi.fi

VTT
VTT vastaa mm. e3Portaalin teknisestä toteutuksesta.
http://www.vtt.fi

Ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö osallistuu hankkeen ohjaukseen ja rahoitukseen.
http://www.ymparisto.fi/