Ajankohtaista

12.9.2005
Portaalin jatkokehitys käynnistynyt

Portaalin jatkokehityshanke on käynnistetty osana Etelä-Suomen ja Viron yhteistä Interreg IIIA-ohjelmaa. Euroopan aluekehitysrahasto tukee kehitystyötä.

Kehityshankkeen yhteydessä portaali pyritään levittämään Etelä-Suomen kuntien aktiiviseen käyttöön. Kunnille annetaan hankkeen puitteissa tarvittavaa opastusta, jotta käyttöönotto sujuu ongelmitta. Samalla kerätään "kentältä" palautetta portaalin edelleen kehittämiseksi. Tavoitteena on tehdä portaalista uusi entistä ehompi versio.

Portaalista tehdään samalla myös vironkielinen versio ja aloitetaan sen käyttöönotto ja hyödyntäminen myös Suomenlahden eteläpuolella. Keskeisinä kumppaneina siellä ovat mm. Tallinnan kaupunki, Teknillinen korkeakoulu, Valtion kiinteistölaitos sekä Majandusministeriö. Virolaiset kumppanit tarjoavat hyvän kontaktiverkoston myös erilaisten yhteisten tapahtumien järjestämiseen.

Hankkeen puitteissa pyritäänkin energiansäästön alueelle organisoimaan myös kuntien välistä yhteistoimintaa mm. laivaseminaarien muodossa. Niistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Takaisin | Arkisto

Ajankohtaista

30.11.2009
VTT ja YM: Energian- ja ympäristönsäästön edistäminen olemassa olevassa rakennuskannassa Suomen lähialueilla Venäjällä

15.9.2009
Build Up energiatehokkuusportaali käynnistyi

14.7.2009
IEA Annex46 Workshop on Energy Auditing and Improved Energy Efficiency of Buildings 2.6.2009 (ohjelma ja esitykset)

28.1.2009
Energiatehokas koti

23.4.2008
Kysy energiatodistuksista!