Kulutustietoja

Kulutusseurannan tukena voidaan käyttää vertailua muiden kohteiden kulutustietoihin.

Julkisia kulutustilastoja julkaisevat Kuntaliitto ja Motiva.

e3Portaalin kulutustiedot perustuvat portaaliin liittyneiden kuntien kohteiden kulutustietoihin.