Energiakatselmukset

Energiankäytöltään ja elinkaaren vaiheeltaan erilaisille kohteille on kehitetty räätälöityjä energiakatselmusmalleja tarpeen mukaan. Esimerkkeinä kohteen energiankäytön mukaan räätälöidyistä katselmusmalleista ovat pieniin rakennuksiin soveltuva Energiakatsastus ja paljon energiaa käyttäviin kohteisiin soveltuvat energia-analyysit. Eri elinkaaren vaiheeseen sopivia katselmusmalleja ovat Käyttöönottokatselmus ja Seurantakatselmus.

Yhteistä kaikille katselmusmalleille on, että energiakatselmus on aina kokonaisvaltainen energian ja veden käytön tarkastelu, jonka perusteella tuodaan esiin kannattavat säästötoimenpiteet. Toinen yhteinen piirre katselmusmalleille on, että mallit on kehitetty käytännön katselmustyöstä saatujen kokemusten perusteella.

Energiakatselmus toimii osana kulutusseurantaa, kiinteistönpitoprosessia sekä energia- ja ympäristöasioiden hallintaa. Energiakatselmuksen avulla energiankäyttö tehostuu ja entistä tehokkaampi energiankäyttö merkitsee säästöjä energia- ja vesikustannuksissa.

Motivan perustietopaketti energiakatselmuksista

Motivan ohjeet energiakatselmustoiminnan käynnistämiseksi

International Energy Audit06 konferenssi


Energiakatselmus toimii osana kulutusseurantaa, kiinteistönpitoprosessia sekä energia- ja ympäristöasioiden hallintaa.