Toteutus ja rahoitus

Vaihtoehtoja investointien rahoitukseen

Energiatehokkuuteen tähtäävien investointien rahoitus tuottaa päänvaivaa monessa kunnassa ja kuntayhtymässä. Monet energiansäästöinvestoinneista ovat taloudellisesti kannattavia, mutta jäävät toteutumatta rahoitusongelmien vuoksi. Tämän vuoksi energiatehokkaiden investointien rahoitukseen on saatavilla tukea sekä rahoitusmalleja.

Valtio myöntää energiansäästösopimukseen liittyneille kunnille ja kuntayhtymille investointitukea katselmuksessa tai vastaavassa selvityksessä todettujen energiatehokkaiden investointien toteuttamiseen. Investointi voidaan rahoittaa kokonaisuudessaan myös kolmannen osapuolen rahoituksella eli ns. ESCO-palvelukonseptin avulla.
Valtio myöntää energiansäästösopimukseen liittyneille kunnille ja kuntayhtymille investointitukea katselmuksessa tai vastaavassa selvityksessä todettujen energiatehokkaiden investointien toteuttamiseen.