Ohjeet ja info

Portaalin avulla
- tehostetaan kuntien kulutusseurantaa,
- lisätään katselmustietojen hyödyntämistä,
- tuodaan säästötoiminnan vaikutukset näkyviin,
- motivoidaan käyttäjät, ylläpitäjät ja päätöksentekijät,
- helpotetaan tilastointia ja säästösopimusten seurantaa,
- luodaan edellytykset benchmarkaukselle ja vertailuille,
- levitetään hyviä käytäntöjä ja osaamista kaikkiin kuntiin,
- varaudutaan EU:n energiatehokkuus-direktiivin toteutukseen,
- luodaan edellytykset ebusiness-tyyppiselle ilmastotoiminnalle.


Lataa e3Portaalin esite PDF-muodossa.