Tavoitekulutukset

Kuukausitasolle määritettyjä lämmitysenergian-, sähkön- ja vedenkulutuksen tavoitearvoja käytetään kiinteistön kulutusseurannan referenssinä. Vertaamalla toteutunutta kulutusta tavoitekulutukseen pyritään havaitsemaan ja diagnosoimaan kiinteistön käyttötavoista, laitetekniikasta tai rakenteellisista ominaisuuksista johtuvat kulutuspoikkeamat.

Tehokkaan energiahallinnan ja säästötoiminnan lähtökohta on selkeiden tavoitteiden asettaminen. Säästötavoitteet tulee asettaa koko kunnan rakennuskannalle ja sen kaikille keskeisille kiinteistöryhmille kuten koulut, päiväkodit, virastot jne. Tavoitteiden toteutumista tulee myös jatkuvasti seurata ja raportoida saavutetuista tuloksista eri sidosryhmille. Tavoitteellista säästötoimintaa edistää myös energia- ja ilmastosopimus, josta enemmän tietoa
Motivan www-sivuilta
.

Rakennus- ja kiinteistökohtaisia tavoitearvoja kuukausittaiselle lämmitysenergian-, sähkön- ja vedenkulutukselle käytetään kiinteistön kulutusseurannan referenssinä. Vertaamalla toteutunutta kulutusta tavoitekulutukseen pyritään havaitsemaan ja diagnostisoimaan kiinteistön käyttötavoista, laitetekniikasta tai rakenteellisista ominaisuuksista johtuvat kulutuspoikkeamat. Näin voidaan usein eliminoida tarpeeton kulutus, joka aiheuttaa kunnalle vain ylimääräisiä kustannuksia.
Koska tavoitekulutuksia käytetään ensisijaisesti kulutuspoikkeamien havaitsemiseen ja diagnostiikkaan, tulee tavoitteiden asettamisen perustua ko. kiinteistön todellisiin teknisiin ominaisuuksiin ja käyttöön.