Kulutusseuranta

Kiinteistöjen kulutusseuranta luo edellytykset tehokkaalle ja tavoitteelliselle energiankäytön hallinnalle. Seurannalla saadaan hyödyllistä tietoa kiinteistön energiankäytön jakaantumisesta, ajoittaisista vaihteluista ja energiankulutuksen mahdollisista epäkohdista.

Kulutusseurannan hyödyt:

  • tuo esiin kiinteistön energiankulutuksen ongelmakohdat
  • energiankulutustietojen vertailu mm. aiempien vuosien kulutustietoihin helpottuu
  • antaa tietoa toteutettujen energiankäytön tehostamistoimenpiteiden todellisista vaikutuksista energiankäyttöön
  • antaa budjetointiin tietoa ylläpidon vuosittaisista kustannuksista

Seurannan tuottamaa palautetietoa energiankulutuksen kehittymisestä on tärkeä välittää myös kiinteistönkäyttäjille. Positiivinen palautetieto kannustaa kiinteistönkäyttäjiä toimimaan jatkossakin energiatehokkaalla tavalla.

Työkaluja kulutusseurantaan
Kulutusseurantaa voidaan toteuttaa eri tavoin. Pääasia on, että kiinteistön energian ja vedenkulutusta seurataan säännöllisesti.

Motivan perustietopaketti kulutusseurannasta.Lämmön- ja vedenkulutuksen säännöllinen seuranta ja selkeät kulutustaulukot lämmönjakohuoneeseen - se ei merkitse huoltoyhtiön toiminnan valvomista, vaan kaikkia hyödyttävää energia-asioiden säännöllistä seurantaa.